Bảng giá chi phí thiết kế Website TRỌN GÓI

Không chỉ là thiết kế Website trọn gói để kinh doanh. Chăm Sóc – Bảo Trì – Bảo Dưỡng mới là giá trị chúng tôi giúp bạn trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

BẢNG GIÁ

Gói Startup

1.999.000

VNĐ

Đăng ký

Gói Pro

3.999.000

VNĐ

Đăng ký

Gói Bussiness

6.999.000

VNĐ

Đăng ký

BẢNG GIÁ

 • Nổi Bật

 • Core CMS

 • Thiết kế giao diện (Layout Design)

 • Thời gian bàn giao

 • Tặng tên miền quốc tế .com hoặc .net


 • Tặng hosting lưu trữ Website

 • Miễn phí thiết kế banner lần đầu 

 • Hỗ trợ Up bài viết, sản phẩm ban đầu tối đa

 • Miễn phí SSL

 • Trang quản trị thân thiện, thông minh, dễ dùng

 • Tương thích mọi thiết bị: Desktop, Tablet, mobile 

 • Tương thích trên các trình duyệt: Firefox, IE,Chome, Coccoc, Safari)

 • Tùy chỉnh menu sẵn có

 • Tùy chỉnh bố cục trang sẵn có

 • Tùy chỉnh màu sắc

 • Quản lý bài viết và phân quyền

 • Nhúng Live chat, Facebook chat

 • Sao lưu dữ liệu website hàng tuần

 • Bàn giao Sources Code

 • Bảo hành & bảo trì

 • Tối Ưu SEO

 • Cấu trúc URL đảm bảo tính thân thiện, tối ưu 

 • Tối ưu các thẻ H1, H2, H3, Image... 

 • Chuẩn hóa file robots.txt trong code 

 • Chuẩn hóa file sitemap.xml trong code 

 • Các thẻ Google Schema được tích hợp sẵn vào hệ thống

 • Tối ưu hóa Mobile friendly

 • Có đánh giá sao trong bài viết

 • Thuộc tính ALT của ảnh được khai báo đầy đủ 

 • Có bình luận bài viết hoặc bình luận từ mạng xã hội

 • Khai báo Thiết lập Google Analytics & Webmaster Tool

 • Công cụ soạn thảo bài viết thông minh


 • Tính Năng Bán Hàng

 • Thông tin sản phẩm


 • Giỏ hàng

 • Tạo đơn Hàng

 • Ghi chú đơn hàng

 • Tình trạng đơn hàng

 • Mã đơn hàng

 • Tìm kiếm sản phẩm

 • Quản lý danh sách đơn hàng theo các trạng thái

 • Quản lý vận đơn

 • Quản lý sản phẩm,thương hiệu, thuộc tính, giá bán...

 • Tích hợp các hình thức thanh toán, chuyển khoản cơ bản.

 • Coupon giảm giá, chương trình khuyến mãi.

 • Báo cáo doanh thu 

Gói Startup

1.999.000

VNĐ

Đăng ký
 • Nổi bật

 • Core CMS

 • Thiết kế giao diện (Layout Design)

 • Thời gian bàn giao

 • Tặng tên miền quốc tế .com hoặc .net


 • Tặng hosting lưu trữ Website

 • Miễn phí thiết kế banner lần đầu 

 • Hỗ trợ Up bài viết, sản phẩm ban đầu tối đa

 • Miễn phí SSL

 • Trang quản trị thân thiện, thông minh, dễ dùng

 • Tương thích mọi thiết bị: Desktop, Tablet, mobile 

 • Tương thích trên các trình duyệt: Firefox, IE,Chome, Coccoc, Safari)

 • Tùy chỉnh menu sẵn có

 • Tùy chỉnh bố cục trang sẵn có

 • Tùy chỉnh màu sắc

 • Quản lý bài viết và phân quyền

 • Nhúng Live chat, Facebook chat

 • Sao lưu dữ liệu website hàng tuần

 • Bàn giao Sources Code

 • Bảo hành & bảo trì

 • Tối Ưu SEO

 • Cấu trúc URL đảm bảo tính thân thiện, tối ưu 

 • Tối ưu các thẻ H1, H2, H3, Image... 

 • Chuẩn hóa file robots.txt trong code 

 • Chuẩn hóa file sitemap.xml trong code 

 • Các thẻ Google Schema được tích hợp sẵn vào hệ thống

 • Tối ưu hóa Mobile friendly

 • Có đánh giá sao trong bài viết

 • Thuộc tính ALT của ảnh được khai báo đầy đủ 

 • Có bình luận bài viết hoặc bình luận từ mạng xã hội

 • Khai báo Thiết lập Google Analytics & Webmaster Tool

 • Công cụ soạn thảo bài viết thông minh


 • Tính Năng Bán Hàng

 • Thông tin sản phẩm


 • Giỏ hàng

 • Tạo đơn Hàng

 • Ghi chú đơn hàng

 • Tình trạng đơn hàng

 • Mã đơn hàng

 • Tìm kiếm sản phẩm

 • Quản lý danh sách đơn hàng theo các trạng thái

 • Quản lý vận đơn

 • Quản lý sản phẩm,thương hiệu, thuộc tính, giá bán...

 • Tích hợp các hình thức thanh toán, chuyển khoản cơ bản.

 • Coupon giảm giá, chương trình khuyến mãi.

 • Báo cáo doanh thu 

 • WordPress

 • Theo mẫu giao diện có sẵn

 • 1-3 ngày

 • 2GB

 • 10 bài / sản phẩm

 • 01 năm

Gói Pro

3.999.000

VNĐ

Đăng ký
 • Nổi bật

 • Core CMS

 • Thiết kế giao diện (Layout Design)

 • Thời gian bàn giao

 • Tặng tên miền quốc tế .com hoặc .net


 • Tặng hosting lưu trữ Website

 • Miễn phí thiết kế banner lần đầu 

 • Hỗ trợ Up bài viết, sản phẩm ban đầu tối đa

 • Miễn phí SSL

 • Trang quản trị thân thiện, thông minh, dễ dùng

 • Tương thích mọi thiết bị: Desktop, Tablet, mobile 

 • Tương thích trên các trình duyệt: Firefox, IE,Chome, Coccoc, Safari)

 • Tùy chỉnh menu sẵn có

 • Tùy chỉnh bố cục trang sẵn có

 • Tùy chỉnh màu sắc

 • Quản lý bài viết và phân quyền

 • Nhúng Live chat, Facebook chat

 • Sao lưu dữ liệu website hàng tuần

 • Bàn giao Sources Code

 • Bảo hành & bảo trì

 • Tối Ưu SEO

 • Cấu trúc URL đảm bảo tính thân thiện, tối ưu 

 • Tối ưu các thẻ H1, H2, H3, Image... 

 • Chuẩn hóa file robots.txt trong code 

 • Chuẩn hóa file sitemap.xml trong code 

 • Các thẻ Google Schema được tích hợp sẵn vào hệ thống

 • Tối ưu hóa Mobile friendly

 • Có đánh giá sao trong bài viết

 • Thuộc tính ALT của ảnh được khai báo đầy đủ 

 • Có bình luận bài viết hoặc bình luận từ mạng xã hội

 • Khai báo Thiết lập Google Analytics & Webmaster Tool

 • Công cụ soạn thảo bài viết thông minh


 • Tính Năng Bán Hàng

 • Thông tin sản phẩm


 • Giỏ hàng

 • Tạo đơn Hàng

 • Ghi chú đơn hàng

 • Tình trạng đơn hàng

 • Mã đơn hàng

 • Tìm kiếm sản phẩm

 • Quản lý danh sách đơn hàng theo các trạng thái

 • Quản lý vận đơn

 • Quản lý sản phẩm,thương hiệu, thuộc tính, giá bán...

 • Tích hợp các hình thức thanh toán, chuyển khoản cơ bản.

 • Coupon giảm giá, chương trình khuyến mãi.

 • Báo cáo doanh thu 

 • WordPress

 • Chỉnh sửa theo mẫu sẵn  

 • 3-5 ngày

 • 5GB

 • 20 bài / sản phẩm

 • 01 năm

Gói Bussiness

6.999.000

VNĐ

Đăng ký
 • Nổi bật

 • Core CMS

 • Thiết kế giao diện (Layout Design)

 • Thời gian bàn giao

 • Tặng tên miền quốc tế .com hoặc .net


 • Tặng hosting lưu trữ Website

 • Miễn phí thiết kế banner lần đầu 

 • Hỗ trợ Up bài viết, sản phẩm ban đầu tối đa

 • Miễn phí SSL

 • Trang quản trị thân thiện, thông minh, dễ dùng

 • Tương thích mọi thiết bị: Desktop, Tablet, mobile 

 • Tương thích trên các trình duyệt: Firefox, IE,Chome, Coccoc, Safari)

 • Tùy chỉnh menu sẵn có

 • Tùy chỉnh bố cục trang sẵn có

 • Tùy chỉnh màu sắc

 • Quản lý bài viết và phân quyền

 • Nhúng Live chat, Facebook chat

 • Sao lưu dữ liệu website hàng tuần

 • Bàn giao Sources Code

 • Bảo hành & bảo trì

 • Tối Ưu SEO

 • Cấu trúc URL đảm bảo tính thân thiện, tối ưu 

 • Tối ưu các thẻ H1, H2, H3, Image... 

 • Chuẩn hóa file robots.txt trong code 

 • Chuẩn hóa file sitemap.xml trong code 

 • Các thẻ Google Schema được tích hợp sẵn vào hệ thống

 • Tối ưu hóa Mobile friendly

 • Có đánh giá sao trong bài viết

 • Thuộc tính ALT của ảnh được khai báo đầy đủ 

 • Có bình luận bài viết hoặc bình luận từ mạng xã hội

 • Khai báo Thiết lập Google Analytics & Webmaster Tool

 • Công cụ soạn thảo bài viết thông minh


 • Tính Năng Bán Hàng

 • Thông tin sản phẩm


 • Giỏ hàng

 • Tạo đơn Hàng

 • Ghi chú đơn hàng

 • Tình trạng đơn hàng

 • Mã đơn hàng

 • Tìm kiếm sản phẩm

 • Quản lý danh sách đơn hàng theo các trạng thái

 • Quản lý vận đơn

 • Quản lý sản phẩm,thương hiệu, thuộc tính, giá bán...

 • Tích hợp các hình thức thanh toán, chuyển khoản cơ bản.

 • Coupon giảm giá, chương trình khuyến mãi.

 • Báo cáo doanh thu 

 • WordPress

 • Thiết kế theo giao diện yêu cầu từ khách hàng

 • 7-15 ngày

 • 8GB

 • 30 bài / sản phẩm

 • 01 năm

FAQ

MỘT SỐ CÂU HỎI
THƯỜNG GẶP

Website là gì?

Website là tập hợp các trang web và nội dung liên quan được xác định bằng một tên miền chung và được xuất bản trên ít nhất một máy chủ web. Các ví dụ đáng chú ý là các website wikipedia.org, google.com và amazon.com. Tất cả các website có thể truy cập công khai đều tạo thành World Wide Web.

Website bán hàng là cửa hàng của bạn trên internet. Nơi bạn có thể giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình đến với những người có nhu cầu và họ có thể tiến hành mua hàng của bạn ngay trên website mà không cần đến cửa hàng.
Vì vậy, website bán hàng của bạn cần thể hiện đầy đủ thông tin sản phẩm, dịch vụ, thông tin liên lạc cũng như các công cụ công cụ đặt hàng, thanh toán trực tuyến

Khách hàng đang quan tâm đến dịch vụ và thông tin doanh nghiệp của bạn, bạn và họ không trực tiếp gặp mặt để bạn có thể giới thiệu thì website sẽ là chỗ để khách hàng của bạn vào tham khảo, tìm kiếm thông tin. Thông qua website bạn có thể quảng bá thương hiệu, hình ảnh của doanh nghiệp, tạo độ tin tưởng và khách hàng sẽ nhìn vào website để có thể đưa ra đánh giá mức độ chuyên nghiệp của bạn.

Việc thiết kế web đến lúc hoàn thiện thông thường mất khoảng 15 – 20 ngày phụ thuộc theo yêu cầu, mức độ phức tạp, quy mô của sản phẩm, doanh nghiệp và được thực hiện theo quy trình sau:

 1. Tiếp nhận yêu cầu, phối hợp ý tưởng với khách hàng. Thỏa thuận về thời gian và chi phí xây dựng.
 2. Xây dựng mẫu thiết kế giao diện dạng ảnh 2D theo bố cục và phong cách đã trao đổi với khách hàng.
 3. Tiếp nhận ý kiến điều chỉnh và chỉnh sửa lại mẫu thiết kế web theo ý kiến phản hồi của khách hàng.
 4. Cắt giao diện, lập trình code.
 5. Vận hành thử nghiệm và chỉnh sửa các lỗi nếu có.
 6. Bàn giao và hướng dẫn quản trị.

Bảo hành từ 1 – 3 năm: Chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng website. Vì vậy, khách hàng có thể yên tâm sử dụng website, đầu tư công sức xây dựng website.

Liên tục nâng cấp: Hệ thống quản trị website do Diwe xây dựng sẽ không ngừng được nâng cấp. Chúng tôi sẽ cập nhật các phiên bản mới nhất, với các tính năng tiện dụng nhất cho việc quản trị website của khách hàng. Chính vì vậy, website của khách hàng sẽ luôn được hoạt động với những tính năng và công nghệ mới nhất.

Hỗ trợ sửa chữa lỗi website phát sinh nhanh: Các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động của website sẽ được hỗ trợ ngay lập tức đối với các lỗi nhỏ. Đối với các lỗi mất nhiều thời gian lập trình hoặc xử lý sẽ được sửa chữa trong khoảng thời gian lâu hơn.

Để thiết kế một website, quý khách cần chi trả cho 3 loại chi phí:

 • Tên miền: Tên miền nghĩa là một địa chỉ định danh dẫn tới website của bạn
 • Hosting: Thuê không gian lưu trữ website trên mạng Internet
 • Thiết kế website: tùy thuộc vào yêu cầu thực tế của quý khách, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất với chi phí phù hợp. Về cơ bản chi phí thiết kế website sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như:

Yêu cầu giao diện, các gói chức năng, quản trị nội dung. Hay những chi phí khác như phí duy trì, sửa chữa, nâng cấp hay phát triển website…

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ của REDX.Media

Vui lòng kiểm tra lại các thông tin chính xác.

Or let's talk now